ข่าวสารและโปรโมชั่น

ฟรี!! Workshop การนำเข้าและสั่งซื้อสินค้าจากจีน รุ่นที่ 2

โดย Shoplus x TCAT Cargo ร่วมจัด Workshop สอนสั่งซื้อ และนำเข้าสินค้าจากจีน*พร้อมสอนเทคนิคการเลือกร้านค้า *ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าอย่างมืออาชีพ*พร้อมฟรี!! การใช้งาน Chatbot ปิดการขายอัตโนมัติ...