แจ้งผลกระทบตู้สินค้าล่าช้า รอบที่ออกจากจีน 21 – 26 ธันวาคม 2560 ค่ะ

เรียน คุณลูกค้าค่ะ

ทางบริษัทฯได้รับแจ้งการขอความร่วมมือการงดวิ่่งรถขนส่งในช่วงเทศกาล  จากกรมการขนส่งทางบก

และเนื่องจากช่วงก่อนปิดช่วงเทศกาลปีใหม่   มีสินค้าที่นำเข้าเป็นจำนวนมาก 

ทำให้ตู้สินค้ารอบ 21-26 ธันวาคม 2560  เข้าโกดังไทยไม่ตรงตามกำหนดที่แจ้งก่อนหน้านี้   

อย่างไรเมื่อเปิดทำการตามปกติ  จะเร่งดำเนินการนำสินค้าเข้าโกดังไทยและเข้าระบบคุณลูกค้า

พร้อมการเยียวยาสำหรับสินค้าที่ล่าช้ารอบดังกล่าวให้คุณลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทันทีค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกและล่าช้าที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ