บริการด้านการเงิน(ไทย-จีน)

TCAT-CARGO มีบริการด้านการเงิน(ไทย-จีน/จีน-ไทย) ทั้งเติมเงิน(Alipay), ชำระค่าสินค้า(www.taobao.com, www.1688.com), แลกเงิน, ชำระเงิน และโอนเงินระหว่างประเทศ(ไทย-จีน/จีน-ไทย) ด้วย "อัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำที่สุด" (อัตราแลกเปลี่ยนอัพเดททุกวัน) พร้อมแจ้งหลักฐานการทำรายการชัดเจนทุกขั้นตอน


ฝากจ่าย/ชำระค่าสินค้า
Taobao, 1688
เติมเงิน
Alipay
แลกเงิน
บาท-หยวน
โอนเงินระหว่างประเทศ
ไทย-จีน