เงื่อนไขการใช้บริการโอนเงินจีน


1. หลังจากคุณลูกค้าชำระบิลโอนเงิน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการโอนเงิน ภายใน 1-2 วันทำการ

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทำรายการโอนเงินตามคิว โดยยึดตามลำดับการแจ้งชำระเงิน

3. เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะมีการส่งหลักฐานการโอนให้คุณลูกค้าทาง Email หรือลูกค้าสามารถเข้าดูได้ในระบบ เพื่อให้คุณลูกค้านำหลักฐานดังกล่าวไปแจ้งร้านค้าหรือโรงงาน

4. ค่าบริการธรรมเนียมการโอน 200 บาท/บิล โดยจะได้รับการยกเว้นค่าบริการ เมื่อมียอดโอนเกิน 50,000 หยวน