ประกาศแจ้งหยุด!! ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

_____________________________________________________________________________

ออฟฟิตและโกดังไทยทุกสาขา

(หยุดทำการ ๒  วันทำการ )

และเปิดให้บริการในวันที่ ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒