ด้วยความปรารถนาดีจาก TCATCARGO

ขออนุญาตชี้แจง และ แนะนำดังนี้ค่ะ


- สินค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากเมืองที่มีเชื้อโรคระบาดค่ะ
เนื่องจากมีการสั่งปิดพื้นที่ระบาดและควบคุมตั้งแต่ 1 มกราคม 2563

- จากข้อมูลโรค เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน หรือ คนสู่คน
  ( ยังไม่ได้รับรายงาน วัตถุ สู่ คน )

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย แนะนำคุณลูกค้าใส่หน้ากาก และล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ทุกครั้ง ที่มีการสัมผัสค่ะ

*อีกทั้งตอนนี้ทางจีนมีมาตรการปิดเมืองเพื่อควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า และ สั่งการให้ทุกธุรกิจ ระมัดระวังในโรคนี้

จึงสามารถทำให้คุณลูกค้าทุกท่าน. วางใจได้ว่าสินค้าที่ได้รับได้รับการป้องกันการเสี่ยงแล้วค่ะ

** ขออนุญาตแนะนำคุณลูกค้า ทำตามขั้นตอน ที่ทางกรมควบคุมโรคแนะนำ เพื่อสุขอนามัย ตามภาพแนบค่ะ

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจทีแคทคาร์โก้ค่ะ