DRIVE THRU สาขาพระนั่งเกล้า เปิดทำการ 29 กรกฎาคม 2563

ตัดรอบบิล 18.00 น. 

ขั้นตอน

- เปิดบิลและชำระเงิน (ล่วงหน้า ก่อน 18.00 น.)

- เข้ารับสินค้า ณ จุดบริการ Drive thru ในวันถัดไป

- แจ้งรหัสลุกค้า ที่จุด Drive thru และ รับสินค้า 

ขอบคุณค่ะ