ขั้นตอนหาสินค้า NO CODE (แทรคชำรุด หรือ ไม่มีรหัสลูกค้า)

1️⃣ เข้าสู่ระบบ (เฉพาะทางเว็บไซต์เท่านั้น)
ที่ https://tcatcargo.com/user/login

2️⃣ กดเลือกแถบเมนู " No code "

3️⃣ เลือกดูรูปสินค้า หรือ ค้นหาสินค้า จากการกรอก เลขที่ No code >> เลือกประเภทสินค้า >> กดค้นหา

4️⃣ เมื่อพบสินค้า กรุณาติดต่อเจ้าที่เพื่อแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของ ดังต่อไปนี้
- ใบรายการสั่งซื้อสินค้า
- รูปสินค้าที่สั่งซื้ออย่างชัดเจน
- แจ้งจำนวนสินค้า
- รายละเอียดสินค้าอื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิ สี , ไซส์ เป็นต้น

5️⃣ รอเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูล แล้วแจ้งกลับคุณลูกค้าภายในระยะเวลา 7 วันทำการ

หมายเหตุ : เงื่อนไขของทางบริษัทฯ สินค้ากลุ่มประเภท No code จะทำการเก็บรักษาสินค้าที่ไม่สามารถระบุเจ้าของไว้ในพื้นที่โกดังเป็นระยะเวลา 1 เดือนเท่านั้น

หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเคลียพื้นที่ส่วนนี้ค่ะ