ข่าวสารและโปรโมชั่น

เพิ่มบริการ !! ส่งถึงบ้าน จ.สุพรรณบุรี

รถบริษัท จ.สุพรรณบุรี (เฉพาะ อำเภอ เมือง , อำเภอ บางปลาม้า , อำเภอ สองพี่น้อง) จัดส่งสินค้า  ทุกวัน อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ * ตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2563 ** ขั้นต่ำ 100 บาทต่อบิล

ขนส่งทางเรือระบุอย่างไร ??

หากคุณลูกค้าต้องการขนส่งทางเรือกรุณาระบุ " รหัสสมาชิกและตามด้วย (M)"เช่น  SA1234 (M)  ** ด่านบนกล่องสินค้าตัวใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน **กรณีไม่มีการระบุรูปตัวอย่างการขนส่ง