ข่าวสารและโปรโมชั่น

ด้วยความปรารถนาดีจาก TCATCARGO

ขออนุญาตชี้แจง และ แนะนำดังนี้ค่ะ - สินค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากเมืองที่มีเชื้อโรคระบาดค่ะเนื่องจากมีการสั่งปิดพื้นที่ระบาดและควบคุมตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - จากข้อมูลโรค เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน...