TCAT CARGO อันดับ 1 นำเข้าจากจีน

LINE : @tcatcargo     EMAIL : shipping@tcatcargo.com

อัตราแลกเปลี่ยน

5.2
(เรทเปลี่ยนทุกวัน เวลา 13.00 น.)

คำนวณค่าบริการและระยะเวลาขนส่ง

ราคาค่าขนส่งสินค้า : บาท
รายละเอียดการคำนวณ
ราคาค่าขนส่งสินค้า : บาท
รายละเอียดการคำนวณ
ราคาค่าขนส่งสินค้า : บาท
รายละเอียดการคำนวณ

บริการ/ระยะเวลาการขนส่ง

ทางเครื่องบิน

2 - 3 วัน

*งดรับบริการชั่วคราว*

ทางรถ

5 - 7 วัน

ทางเรือ

15 - 17 วัน

ขั้นตอนการขนส่ง